Rüstem BAYRAKTAR
 İlçe Yazı İşleri Müdürü
Yunus Kapıcıoğlu
V.H.K.İşletmeni
7. Derece Bilgisayar İşletmeni 
Kadrosu Boş Bulunmaktadir.
12. Derece Şoför Kadrosu
Boş Bulunmaktadır.
10. Derece Yardımcı Hizmetler 
Kadrosu Boş Bulunmaktadır.

KADRO VE PERSONEL DURUMU

Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürlüğünde 1 Müdür (Rüstem BAYRAKTAR) ve 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Yunus KAPICIOĞLU) görev yapmaktadır.

Bilgisayar İşletmeni, Şoför ve Hizmetli kadromuz münhal bulunmaktadır.

 

KURULUSU

 

09/05/1990 tarihinde yürürlüğe giren 3644 şayili Kanunla İyidere'nin İlçe olmasıyla birlikte 03.10.1991 yılından itibaren Ilçe Yazi Isleri Müdürlügü olarak faaliyetini sürdürmektedir.

GÖREVLERI

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ile bu kanuna ek ve değisiklerine ve 14.02.1985 tarih ve 3125 Sayılı İçisleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkindaki Kanuna dayanılarak çikartilan 'VALILIK VE KAYMAKAMLIK BÜROLARI KURULUS, GÖREV VE ÇALISMA' Yönetmelığı dogrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

    İlçe Mülki İdare Bölümü içinde hizmet gören ve Kaymakama bağlı olarak çalışan İlçe Genel İdare kuruluşudur.

    Yazı Isleri Müdürlügü, Idare Kurulu, Basin ve Halkla Iliskiler, Planlama Koordinasyon, Mahalli Idareler, Özel Kalem, Dernekler, Insan Haklari,           Tüketici Hakem Heyeti, Yesil Kart ile Hukuk Isleri Bürolarindan olusmaktadir.

 YAZI ISLERI BÜROSU

Evrak havale ve dağıtımı, dağıtım ve evrak kabul, memurluklarıyla ilgili düzenlemeler, yazışmalar, görevlendir-meler.

Evrak akimi ile ilgili sayısal bilgiler, arşivleme çalışmaları

Dilekçe izleme ve sonuçlandırma

Bağlı şefliklerin teftişi ve denetimi ile ilgili konular

Kanunların kanun hükmünde kararnamelerin, tüzüklerin, K.H.K. dışındaki Bakanlar Kurulu kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı ve uygulamasının izlenmesi.

Valiliğin genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel is yerleri gözetim ve denetimi ile ilgili işlemler

Valilik ve Kaymakamlık Büroları kuruluş, görev ve çalışma yönetmeliği ile ilgili uygulama ve düzenlemeler

Personelle ilgili konular (özlük isleri, meslek içi eğitim, mevsimlik ve günlük çalışma saatlerinin belirtilmesi, personelin görev ve kıyafetlerinin tespiti)

Vakıflarla iliksiler (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı dahil)

Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları is ve işlemleri

Arşiv isleri

Ayniyat ve mutemetlik isleri

Daire Müdürlüğü isleri

Genel emirler

Müdürlüğün teftişi ve denetimi

Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklerine iliksin işlemler

Yakacak is ve işlemleri

İmza sirküleri, devir teftiş işlemleri

Bütçe hazırlık ve bütçe giderleri

Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi

BASIN VE HALKLA ILISKILER BÜROSU

 

Halkla iliskiler, TRT, basin ve diger kitle haberlesme araçlari ile iliskiler, basin toplantilari

Valilige elden getirilen her nevi dilekçenin kabulü, 8. madde geregince imza yetkisi verilen görevlilerin imzasina hazirlama isleri

Basin karti ve resmi ilan isler

IDARE KURULU BÜROSU

 

Ilçe Idare Kurulu Karar ve Islemleri

Ilçe Idare Kurulunun Memurlar ve Diger Kamu Görevlilerinin Yargilanmalari Ile Ilgili Is ve Islemler

Idare Kurulu Askerlik Para Cezalari

Imar is ve islemleri

Disiplin Kurulu karar is ve islemleri

3628 sayili kanun ile ilgili yazismalar

Görevden uzaklastirma islemleri

Tasinmaz mal zilyetligi ile ilgili mevzuat uygulamasi

Muhtaçlik ve bakim belgeleri

Mülki Idare bölümleri, Belediye ve Köy Sinir degisikligi, Köy kurulmasi- kaldirilmasi, baglilik degisikligi islemleri

Kamulastirma kanunu ile ilgili islemler

Askerlige karar verme islemleri

Harita, köy bagli, tabii yer adlarinin degistirilmesi islemleri

Teftis ve denetim (Müdürlüklerle ilgili)

Genel emirler

MAHALLI IDARELER BÜROSU

 

Belediyelerle ilgili vesayet is ve islemleri

Özel Idarelerle ilgili vesayet is ve islemleri

Köylerle ilgili vesayet is ve islemleri

Birliklerle ilgili vesayet is ve islemleri

Mahalli Idarelerin üst kuruluslarla yazismalarinda aracilik

Mahalli Idarelerin mali yardim ve destek saglama isleri

Mahalli Idarelerin yurt disi kuruluslarla iliskileri

Mahalli Idarelerin ilgili özellik tasiyan iliskiler (fiyat denetimi, tahsisli mal dagitimi gibi)

Mahalli Idarelerle ilgili basinda yer alan sikayet ve iddialar

Valilerin Mahalli Idareleri teftis ve denetim isleri

Müfettis ve Kontrolörlerin Mahalli Idarelerle ilgili islemleri

Mahalli Idarelerle ilgili genel emirler, yazismalar

Belediye kurulmasi, köy ve bagli belediyelerle birlesme ile ilgili islemler

Envanter ve istatistik çalismalari

ÖZEL KALEM BÜROSU

 

Özel haberlesme ve gizlilik tasiyan yazismalar

Protokol, agirlama ve kabuller

Atatürk günleri, ulusal ve resmi bayramlari, mahalli kurtulus günleri ile belli günleri anma ve kutlama

Yargi kuruluslariyla iliskiler

Askeri merci ve kuruluslarla iliskiler

Sikiyönetim ve olaganüstü hal is ve islemleri

Istihbarat hizmet ve konulari (Milli Güvenlik Kurulu ile iliskiler)

Asayis konulari (Emniyet ve Jandarma ile iliskiler)

Valilik icraati ve müdürlük teftisi ve denetimi ile ilgili raporlar

Genel emirler

Mülakatlar (sinir il ve ilçeler)

HUKUK ISLERI BÜROSU

 

Görüsler

Idari yargiya basvurma islemleri

Inceleme ve denetleme isleri (Valiligin dernekler, sendikalar, vakiflar,kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari ile ilgili olup, Emniyet ve Jandarma görevleri disinda kalan gözetim ve denetim is ve islemleri)

Valilik-Konsolosluk iliskileri, imza ve tasdik islemleri

Sefligi teftis ve denetimi ile ilgili is ve islemleri

Genel emirler

PLANLAMA VE KOORDINASYON BÜROSU

 

Planlama ve Koordinasyon ile ilgili is ve islemler


INSAN HAKLARI KURULU

 

Insan haklarinin korunmasi saglamak, ihlal iddialar hakkinda gerekli inceleme ve arastirmalari yapmak, bilgilendirmek, bunlarin sonuçlarini yetkili mercilere bildirmek, insan haklari ile ilgili olarak toplumu ve kamu görevlileri egitmek, bu konuda görevlendirilen Devlet Bakaninin verdigi görevleri yerine getirmek amaciyla Yazi Isleri Müdürlügü bünyesinde Insan Haklari Ilçe Kurulu olusturulmustur.

TÜKETICI HAKEM HEYETI

 

Tüketiciler ile saticilar arasinda çikan uyusmazliklari çözümlemek ve tüketici mahkemelerinde delil olarak sürebilecek kararlari almak üzere Ilçe Hakem Heyeti kurulmustur. Basvurular tüketicinin mal veya hizmet satin aldigi saticinin bulundugu yerdeki hakem heyetine yapilir. Kapidan satislardaki uyusmazliklarda tüketicinin bulundugu yerdeki hakem heyetine basvurulur.

 

Gereken belgeler;

1. Uyusmazlik konusunu içeren dilekçe

2. Delil olusturan belge