1. JANDARMANIN GÖREVLERİ :
 
Jandarmanın genel olarak görevleri şunlardır :
a.Mülki Görevleri;
 
Emniyet ve asayiş ile komu düzeninin sağlamak korumak ve kollamak, kaçakçılığı men,
Takip tahkik etmek, suç işlemesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak.
 
b.Adli Görevleri;
 
İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilşkin adli hizmetleri yerine getirmek.
 
c.Askeri Görevler;
 
Askeri kanun ve nizamların gereği görevlerle Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri yapmaktır.
 
ç. Diğer Görevler;
 
Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak.
2. İLETİŞİM BİLGİLERİ :
 
a.İyidere İlçe J.K.lığının Adresi :
Fethiye Mah. Yalıboyu Cad. No: 1 İyidere / RİZE
 
 
b.Telefon ve Belgegeçer Numaraları :
 
Telefon Numarası : 0 464 321 30 26
 
Belgegeçer Numarası : 0 464 321 26 80
c .Bilgi Edinme Birimi ve E-posta Adresi :
 
Giresun J.Bölge K.lığı/ bilgiedinme28@jandarma.gov.tr
 
 
 
d. J.Gn.K.lığıİnternet Adresleri :
 
 
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ )
1
 
 
 
2521 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi İşlemleri
 
1-Kaymakamlık Makamına Hitaben Dilekçe
2-Eski Ruhsat Fotokopisi (yenilemede)
3-3 Adet son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5-Sağlık raporu (fotoğraflı)
6-Vergi Harç makbuzu
 
İstenen Belgeler tamamlandıktan sonra
 
( 7 ) İŞ GÜNÜ
 
( Devir alacaklar için,dosya il dışında ise dosyanın gelmesini müteakip )
2
 
 
Ölüm Tahkikatı İşlemleri
 
1- Nüfus Müdürlüğü yazısı
2- Dilekçe
3- Nüfus cüzdan sureti
4-Tanık veya Bilirkişiler (Varsa)
İstenen Belgeler tamamlandıktan sonra
( 2 ) SAAT
3
 
 
Yeşil Kart İşlemleri
 
1- Kaymakamlık veya Sağlık Müdürlüğünden temin edilen Yeşil kart talep formunu kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatmak
2- Nüfus Müdürlüğünden temin edilecek yerleşim yeri belgesi
İstenen Belgeler tamamlandıktan sonra
( 2 ) SAAT
4
Şikayet veya Müracaat Dilekçelerinin Cevaplandırılması
Belge İstenmemektedir.Müracaatta;
1- Adı,Soyadı ve imzası,
3- İş ve ikamet adresi bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
 
( 10 ) GÜN
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:                                                      İkinci Müracaat Yeri:
İsim : Şeref TORCU                                                   İsim: Orhan ALTUN
Unvan : İlçe Jandarma Komutanı                            Unvan: Kaymakam
Adres: İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı             Adres:İyidereKaymakamlığı
Tel : 0 464 321 30 26                                                 Tel : 0 464 321 39 90
Faks : 0 464 321 30 26                                              Faks: 0 464 321 31 48
E-Posta :                                                                    E-Posta :iyidere@rize.gov.tr