ASPET TÜRKÜSÜ

Aspet'ten Liparit'a
Kim elçiledi beni ?
Almazdum İsmail'i
Gelin Kandırdı beni

Gittum kaya ustine
Kayinum vurdi beni
O beyaz entaremlan
Doktorlar gördü beni

Gelin ne ettum sağa
Günağun tutti beni
Mesbabucum gelince
Başimdan vurdi beni

Duğunciler gelince
Çarşafladiler beni
Malpet'ten aşağı
Selamladiler beni

Liparit'un dibine
Ağam endurdi beni
Emicemun malina
Kayinum vurdu beni

Emicemun evine
Sal getürdiler beni
O kiymetli odama
Kanli koydular beni

 

Gelinluk elbisemlan
Doktor Bey gördü beni
Güvey gelmiş odama
Seni kim vurdi ? dedi

Ben da söyledim oğa
Kardaşun vurdi beni
Gece sabaha kadar
Polis bekledi beni

İki saat yaşadum
Anne çok ağla beni
İki saatten sonra
Azrail aldı beni

Gelinluk elbisemlan
Kefene sarun beni
Tel duvağum yüzüme
Tabuta koyun beni

Yaşum on beş yaşında
Neler geldi başuma
Akibeti kuş kondi
Mezaremun taşına

Tel duvağumi asun
Beni gören ağlasun
Su tokun mezareme
Usti çimen bağlasun

Konsolumun kilidi
Gül üstüne kurudi
Bir İsmail'den sebep
Gençluğum da çurudi

Malpetun yalisina
Vardur bakır parasi
Hemdiye yureklerum
Doldu kurşun yarası

Bahçelerde kediler
Mirnav mirnav dediler
Kardaşumla gelinum
Başumi da yediler

Beyaz ati nalladum
Soğuksuya yolladum
Gideyirum konşilar
Allaha sımarladuk

 

ATA SÖZLERİ
Bahane siğirlere dolanıyı sirtlere

Ben her yerden yikilmiş hükümetim.

Demir taradi sağa da yaradi

El eliyla ilana tutma, ilana da yazik olur

Evi sildim süpürdüm, kutis geldi oturdu.

Ğopeçiden terazi, şeyden olur diremi

İnatum inat olsun, comuklerum kurusun.

Kalktı rahmetli, oturdi korbakor.

Kedi işer denize olur oğa ortak

Kendume yer edeyim bak sağa ne edeyim

Kim verursa bağa yerum, ben ondan yana derum

Kurdun adi çikti, çakallar paş koparayi

Ortak mala çöpek bile işemez

Pahane uşağa, yarısı bayişağa

Siçan delikten siğmayi, hopeçileri da peşine

Sirğan yerina sirğan biter

Sünçer düştü terekten kirdi belini

 

MAHALLİ DEYİŞLER

Akli vapur etmek

Anami satti da durdu

Dayinin karamışlari, uşağum sen da ye.

Musibet vere sağa

Katirun kuyruğu ağarmaz

Pakliya muncurlari

Tatuli yalamak

Tokule muncurlarun

Vay başuna da der kellene

Vurdum başuna bi manela

Yureği kaçmak